Teagmháil 

Gabh i dteagmháil linn le tuilleadh eolais a fháil ar na deiseanna ata ar fáil do do pháiste agus faoi bhuntáistí an Ghaeloideachais. Fáiltíonn muid i gcónaí roimh pháistí nua sa Naíscoil agus i Rang 1.

Gaelscoil na mBeann & Naíscoil na mBeann
127A Bothar Chaisleán Nua
Cill Chaoil                     
Co. an Dúin                 
T: 028 4125 8418                     
E: info@gaelscoilnambeann. kilkeel.ni.sch.uk
naiscoilnambeann@gmail.com

Facebook

Príomhoide: Niall Loughran            
Ceannaire na Naíscoile: Grainne Ní Fhlanagáin

 
 
 

An Foireann

Niall Loughran B.Ed., M.A.  Príomhoide

Tá Niall Loughran ag teagasc ón bhliain 2000 i nGaelscoileanna. Ó bhain sé a chéim amach in Ollscoil Naomh Muire i mBéal Feirste, bhí Niall ag obair i Scoil na Fuiseoige, Scoil an Droichid agus i mBunscoil Naomh Proinsias. Tá Niall ag baint suilt as páirt a bheith aige i nGaelscoil na mBeann agus í ag dul ó neart go neart.     


Emma Louise Magee B.Ed. 

Thosaigh Emma Louise Magee ag teagasc i nGaelscoil na mBeann nuair a osclaíodh in 2010 í, áit a bhfuil sí ag teagasc ó shin.  Roimhe seo, bhain sí céim sa mhúinteoireacht Ghaeilge amach ó Choláiste Ollscoile Naomh Muire i mBéal Feirste.  Bhain sí teastas sa tumoideachas amach chomh maith.  Tá suim ar leith aici sna cluichí gaelacha, sa pheil ghaelach agus sa chamógaíocht ach go háirithe.


Pauline Rooney -  Cúntóir Naíscoile

 NVQ Level 3, Cúram leanaí, foghlaim agus forbairt & riachtanais spéisialta. Tá Pauline ag obair sa Naíscoil ó 2011.  Mar thuismitheoir a chuir páiste ar an Naíscoil agus atá anois ar an Ghaelscoil, chí Pauline buntáistí an dátheangachais gach lá.


Anne Marie Smith  - Rúnaí

Tá Anne Marie ag obair i nGaelscoil na mBeann ó osclaíodh in 2010 í, mar chúntóir ranga ag an tús agus is rúnaí scoile anois í.   Chinn Anne Marie a bpáistí a chur ar an Ghaeloideachas nuair a bhí a iníon is sine réidh don Naíscoil níos mó ná 18 bliain ó shin agus tá sí páirteach ann ó shin.   Bhí sí mar oibrí dheonach in Naíscoil Uachtar Tíre agus i mBunscoil Bheanna Boirche sula dtáinig sí go Gaelscoil na mBeann.  Tá sí i mbun an chlub óige i nGlasdromainn d’aoiseanna 5-14.


Maria Bird  - Cúntóir Ranga

Tháinig Maria go Gaelscoil na mBeann in 2013, ag tabhairt léi a heolas agus a taithí ar a bheith ag obair le páistí ag gach leibhéal ábaltachta agus ag gach aois mar go raibh sí ag obair sa scoil i gCill Abhainn, Chaisleán Ruairí mar chúntóir riachtanas spéisialta.  Aitheanta mar mháthair mhór, mar mháthair agus mar chara dár scoilphobal i nGaelscoil na mBeann, tháinig Maria ar an Ghaeilge don chéad uair agus í ag dul fríd an chóras oideachais ó dheas agus tá teastas sinsearach aici i nGaeilge.   Tá baint aici le Cór na nÓg i gCaisleán Ruairí fosta.


Éamon Mac Ruairí  - Cathaoirleach Bhord na nGobharnoirí

Bhí ról nach beag ag Éamon Mac Ruairí le bunú Naíscoil agus Ghaelscoil na mBeann. Tá sé díograiseach agus é ag cinntiú todhchaí na Gaeilge i gceantar na mBeann.   Mar dhuine a thugann tacaíocht do CLG an Dúin ó bhí sé an-óg, tá baint ag Éamon le cuid mhór gnéithe de chultúr na hÉireann.   Is mór an onóir d’Éamon a bheith tofa mar Chathaoirleach Ghaelscoil na mBeann, scoil a dhéanann a seacht ndícheall na caighdeáin is airde a bhaint amach, leis na páistí i gcroílár chinntí na scoile i gcónaí.   Is é an fhís atá aige ná pobal a thógáil, áit a bhfuil Gaeilge mar theanga bheo inti sa cheantar agus is é sin an fáth go bhfuil sé mar Chathaoirleach na scoile.