Seirbhísí eile

Bus Scoile

Tá bus scoile ar fáil le páistí a thabhairt a fhad leis an scoil gach uile lá.


club Bricfeasta

Le tacú lenár dtuismitheoirí, bíonn roinnt seirbhísí á gcur ar fáil againn ina measc Club Bricfeasta ó 8.00 – 9.00 rn gach maidin

Club íarscoile

Chomh maith leis an Club Bricfeasta bíonn gníomhachtaí oideachasúla breise i ndiaidh am scoile dhá lá in aghaidh na seachtaine agus club obair baile trí lá sa tseachtain.

Club Obair bhaile

Tá an club obair baile á reáchtáil i nGaelscoil na mBeann do pháistí agus tuismitheoirí a bhfuil tuilleadh tacaíochta de dhith orthu.