Sustrans

Mar chuid den scéim SUSTRANS, fuair gach páiste i nGaelscoil na mBeann frithchaiteoir le chur ar a mála scoile nó rothar lena gcoinneáil slán sábhailte ar an bhóthar. Tá seo ar bharr na cótaí geala a fuair siad cúpla mí ó shin. Tháinig Dave isteach ón eagraíocht agus d;fhoghlaim na páistí faoina bheith sábhailte ar an bhóthar agus faoi na dóigheanna go dtig linn cuidiú leis an timpeallacht.

As part of the SUSTRANS scheme, every child in Gaelscoil na mBeann recently received a reflector to put on their school bag or bike to help them be seen and to keep them safe on the road. They also all received Hi-Vis vests a few months ago. Dave from the Sustrans organization visited the school and the children learned about staying safe on the roads and about how we can help the environment.