Turas Rang 4/5

Chuaigh daltaí Rang 4/5 chuig Cé Chill Chaoil ar na mallaibh mar chuid den téama s’acu, Mo Cheantar. Thug siad cuairt ar an Nautilus Centre agus ar an Staisiún RNLI.  Bhí siad ag foghlaim faoi an iascaireacht agus na slite beatha eile atá agus a ba ghnách a bheith sa cheantar. Míle buíochas le Roy agus Gary a chuidigh linn ansin!

Rang 4/5 pupils recently visited Kilkeel Harbour as part of their theme My Area. They visited the Nautilus Centre and the RNLI Station. They were learning about the fishing and other professions that are and used to be in the area. Many thanks to Roy and Gary who met with us and guided us around!