Sustrans

Mar chuid den scéim SUSTRANS, fuair gach páiste i nGaelscoil na mBeann frithchaiteoir le chur ar a mála scoile nó rothar lena gcoinneáil slán sábhailte ar an bhóthar.

As part of the SUSTRANS scheme, every child in Gaelscoil na mBeann recently received a reflector to put on their school bag or bike to help them be seen and to keep them safe on the road.

Read More

Dráma na Nollag

Tá áthas orainn a fhógairt go mbeidh dhá thaispeáinteas de 'Stailc sa Mhol Thuaidh' i mbliana chun seans a thabhairt don oiread tusmitheora is mó agus is féidir a bheith i láthair agus an seó a fheiceáil. 

We are delighted to announce that there will be two performances of ‘Stailc sa Mhol Thuaidh’ this year to give as many parents as possible the chance to come and see the show.

Read More

Tús le ceiliúradh na Nollag! The start of the Christmas celebrations!

Is mór an onóir dúinn a fhógairt go mbeidh scaifte ó Rang 4-7 ó Ghaelscoil na mBeann i mbun ceoil ar an Satharn beag seo (2ú Nollaig) ar ardán sa Phointe agus iad ag cur tús le ceiliúradh na Nollag. Beidh na páistí s'againne ar an ardán ag canadh ó 4:45 i.n. Beidh imeachtaí eile ar siúl ó 4-8 i.n. Fáilte roimh chách!

We are honoured and delighted to announce that children from Rang 4-7 from Gaelscoil na mBeann will be singing on-stage in Warrenpoint this Saturday (2nd December) at the turning on of the Christmas lights in the town.

Read More

Comórtas Peile 20/10/17

Tháinig 5 scoil ón cheantar ar chuairt chuig Gaelscoil na mBeann ar an Aoine le bheith páirteach sa chéad chomórtas peile riamh a bhí sa scoil seo.

5 local schools visited Gaelscoil na mBeann on Friday to take part in the first ever football tournament to take place in this school.

Read More