Físeáin Ghaelscoil na mBeann

Have a look at our video on the Gaelscoil na mBeann Facebook page to give you an idea of daily life in Gaelscoil na mBeann and to hear our children and parents talk about the school. Please feel free to contact us by phone, email or indeed call in to meet with Mr Niall Loughran, our Principal, and our staff.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=183589071350635&id=801471793204

All children are made feel welcome in Gaelscoil and Naíscoil na mBeann. Children can join us in P1 without having attended our Naíscoil and indeed children have joined us on up the school after transferring from non Irish-medium settings.

Phone: 028 41258418

Email: nloughran595@c2kni.net

Bus na Scoile

Téann bus na scoile dhá uair go laethúil, ar maidin le páistí a fhágáil ar scoil in am do thús ranganna agus arís ar a 3.00pm le páistí a fhágáil na bhaile. Tógann an bus páistí ó Bhoirche Íochtair, Cill Chaoil, Áit Tí Chathail agus Bóthar Scrogg chomh maith le háiteanna eile ar an bhealach.

Gaelscoil na mBeann's school bus runs twice daily, in the morning to get children to school for start of classes and then again at 3.00pm to leave them home. The bus picks up in Lower Mourne, Kilkeel, Attical and the Scrogg Road area as well as other pick up spots along the way.

 

 

Sustrans

Mar chuid den scéim SUSTRANS, fuair gach páiste i nGaelscoil na mBeann frithchaiteoir le chur ar a mála scoile nó rothar lena gcoinneáil slán sábhailte ar an bhóthar.

As part of the SUSTRANS scheme, every child in Gaelscoil na mBeann recently received a reflector to put on their school bag or bike to help them be seen and to keep them safe on the road.

Read More

Dráma na Nollag

Tá áthas orainn a fhógairt go mbeidh dhá thaispeáinteas de 'Stailc sa Mhol Thuaidh' i mbliana chun seans a thabhairt don oiread tusmitheora is mó agus is féidir a bheith i láthair agus an seó a fheiceáil. 

We are delighted to announce that there will be two performances of ‘Stailc sa Mhol Thuaidh’ this year to give as many parents as possible the chance to come and see the show.

Read More

Tús le ceiliúradh na Nollag! The start of the Christmas celebrations!

Is mór an onóir dúinn a fhógairt go mbeidh scaifte ó Rang 4-7 ó Ghaelscoil na mBeann i mbun ceoil ar an Satharn beag seo (2ú Nollaig) ar ardán sa Phointe agus iad ag cur tús le ceiliúradh na Nollag. Beidh na páistí s'againne ar an ardán ag canadh ó 4:45 i.n. Beidh imeachtaí eile ar siúl ó 4-8 i.n. Fáilte roimh chách!

We are honoured and delighted to announce that children from Rang 4-7 from Gaelscoil na mBeann will be singing on-stage in Warrenpoint this Saturday (2nd December) at the turning on of the Christmas lights in the town.

Read More