Naíscoil na mBeann

 

Clárú agus Gníomhaíochtaí

Osclaíonn Naíscoil na mBeann ón Luan go dtí an Aoine ó 9.15 rn go 12.15 in agus glactar le páistí ó 3 bliana d’aois ar aghaidh.   Tá an Naíscoil cláraithe mar chuid de PEAGS (Pre-school Education Expansion Programme) ó 2009/10.  

Le linn na seisiún laethúla tugtar aird ar riachtanais iomlán na bpáistí trí éagsúlacht modhanna súgartha. Tá foghlaim trí súgradh mar chuid lárnach dár Naíscoil agus tá gach gníomhaíocht mar chuid de chlár atá curtha le chéile go cúramach a luíonn leis an treoir ó Údaras Oideachais Thuaisceart Éireann ‘Treoir ar an Churaclam Naíscoile’.

Mar a deir Gráinne Ní Fhlanagáin, ceannaire na Naíscoile i gCill Chaoil,

“Is le linn na luathbhlianta an t-am is fearr le tús a chur le foghlaim an dara theanga. Tá inchinn na bpáistí ar nós spúinsí agus is breá leo a bheith ag foghlaim trí shúgradh, amhráin agus rannta ar bhealach nádúrtha atá oscailte.”

Chomh maith le béim a chur ar an tairbhe a bhaineann na páistí as an Naíscoil, míníonn Gráinne go bhfuil na tuismitheoirí agus an pobal máguaird mar chuid lárnach den scoilphobal agus go dtugann an Gaeloideachas deis do thuismitheoirí agus múinteoirí mar aon a bheith ag obair as lámha a chéile le riachtanais aonarach gach páiste a chomhlíonadh.

“Oibríonn oideachas dhátheangach an dá bhealach: is minic go n-aithníonn na tuismitheoirí gur ag foghlaim óna bpáiste féin atá siad, agus cruthaíonn sé seo deis iontach foghlamtha, chan amháin do na páistí ach don mhórphobal a mbíonn deis acu teanga ghalánta a fhoghlaim ar dhóigh nádúrtha, spraíúil.”