Gaelscoil na mBeann & Naíscoil na mBeann

Is scoileanna idirchreidmheacha lán-Ghaelacha iad, Gaelscoil agus Naíscoil na mBeann, a bunaíodh i 2010 agus i 2007 mar thoradh ar obair Chonradh na Gaeilge Bhóirche Íochtair agus tuismitheoirí ón cheantar a bhí ag iarraidh oideachas trí mheán na Gaeilge a sholáthar dá bpáistí.  Mar gheall ar an fhorbairt iontach, bronnadh aitheantas oifigiúil ar na scoileanna i Meán Fómhair 2012.  Tháinig fás agus forbairt ar an scoil le blianta beaga anuas agus faoi láthair tá muid lonnaithe ar láithreán úr i gcroílár Chill Chaoil.  

RÁITEAS MISIN

"Déanaimid ár ndícheall cuidiú le gach leanbh a n-acmhainneacht iomlán a bhaint amach, taobh istigh de thimpeallacht dearfach chomhbhách fhoghlama.”

 

 

Nuacht & Imeachtaí